Audiovisueel en multimedia

De wereldwijde concentratiespanne neemt af en audiovisuele boodschappen zijn effectief in het trekken van aandacht. Op zakelijk gebied maken efficiënte digitale technologieën het tegenwoordig mogelijk audiovisuele elementen toe te voegen aan uw mededelingen. Stel dat u een nieuw product of service lanceert: het toevoegen van film vergroot hierbij uw potentiële blootstelling en brengt de boodschap tot leven.

Audiovisuele en multimedia berichtgeving kan zeer effectief zijn bij:

  • Jaar- of kwartaalresultaten
  • Acquisities of desinvesteringen
  • Lancering van een nieuw product of service
  • Energie en interactiviteit toevoegen aan marketingevenementen
  • Crisis communicatie
  • Nauwer in contact staan met werknemer, klanten en stakeholders

Als voormalig televisie- en radiojournalisten hebben we uitgebreide professionele ervaring op dit gebied.